preloder

28-30/10/2019

GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Prof. Paul H. Dembinski

Prof. Jerzy Wilkin

Red. Jacek Żakowski

28-30/10/2019

GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Prof. Paul H. Dembinski

Prof. Jerzy Wilkin

Red. Jacek Żakowski

Wydział Zarządzania i Ekonomii
Politechnika Gdańska

email: all-about-economy@zie.pg.gda.pl
phone: +48 58 3472775